Yleistä

JaSeSoi ry, Orff-Schulwerk Association of Finland, on vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys. JaSeSoi ry on perustettu v. 1993 edeltäjänsä MUSISOI ry:n perustalle tukemaan suomalaista musiikkikasvatusta tarjoamalla musiikkikasvattajille koulutusta, opetusmateriaalia ja yhteenkuuluvuutta mahdollisimman laaja-alaisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää kaikenikäisten kansalaisten musiikillista ja kokonaisilmaisullista kasvua.

JaSeSoi ry on pedagoginen yhdistys, joka tarjoaa jäsenistölleen lisävalmiuksia oman
työn kehittämiseen ja uudistamiseen. Yhdistys seuraa ja edistää Orff-pedagogiikan alueella tapahtuvaa toimintaa ja koulutusta Suomessa.

Yhdistys on avoin kaikille musiikista ja musiikkikasvatuksesta kiinnostuneille ihmisille ammatista riippumatta. Jäseniä yhdistää erityisesti kiinnostus käyttää Orff-pedagogiikan suomalaisia sovelluksia omassa työssään.

274894953

Tämän sivuston tarkoituksena on palauttaa pähkinänkuoressa mieleen eri kurssien opetuksellista antia. Työn takana on JaSeSoi ry:n asettama työryhmä, ja tuotantoa on tukenut FiSME ry.