VERKKOKOUSJÄRJESTELMÄ MUSIIKIN ETÄOPETUKSESSA

Matti Ruippo, 9.5.2022
Tämä opas luo katsauksen musiikin etäopetustilanteeseen sen teknisen toteutuksen kannalta. Lopussa on myös lyhyt jäsentely siitä, miten opetustilanne poikkeaa lähiopetuksesta. Opas jakautuu kolmeen osaan: Tekninen näkökulma, Pikatarkistus ennen soittotuntia ja Pedagoginen jäsentely.
Laajempi katsaus on esimerkiksi osoitteessa
http://ruippo.fi/lisensiaatintyo/