Tässä olen nostanut esiin muutamia seikkoja, jotka opastavat opetustilanteiden jäsentämiseen.