Tässä luvussa tarkastellaan verkkokokouksen teknisiä välineitä ja laiteasetuksia. Varsinaisesti asetukset on esitelty Zoom-järjestelmää silmälläpitäen.