Tutkinnot

Musiikin lisensiaatti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015
Opinnäyte
Ruippo, M. 2015. Musiikin verkko-opetus. Yhteenvetoraportti Sibelius-Akatemian aluekehityshankkeesta vuosina 2001–2003 ja sen jälkeisestä verkko-opetuksen kehittämisestä. Lisensiaatintyö. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Musiikin Tohtorikoulun kehittäjäkoulutus, Musiikkikasvatuksen osasto.

Musiikin kandidaatin tutkinto, Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen osasto 1987
Opinnäytetyö
Ruippo, M. 1987. Jazzmusiikin kurssi lukion koulukohtaisena valinnaisena oppimääränä. Pro gradu -työ. Sibelius-Akatemia.

Lisäopintoja, musiikki (valikoiden)
Apple Certified Trainer Logic Pro 9 Level One, Helsinki 2010
Certified Trainer Apple Pro Products: Logic Pro 8, Tukholma 2008
Certified Trainer Apple Pro Products: Logic Pro 7, Tukholma 2006.
Apple Certified Pro: Logic Pro 7 Level One Certification, Tukholma 2006.
Nordisk musikpedagogisk seminar SkanBeat, Bergen 1999.
Nordisk musikpedagogisk seminar SkanBeat, Malmö 1997.
Bassonsoiton ja sovituksen opintoja, Havanna 1993.
Klarinetinsoiton B-tutkinto, Sibelius-Akatemia 1988.
Säveltapailun III-kurssi, Sibelius-Akatemia 1988.
Vanha musiikki/suuri renessanssiyhtye, Sibelius-Akatemia 1988.
Nokkahuilunsoiton C-kurssi, Sibelius-Akatemia 1987.
Pianonosoitto, pitkä oppimäärä, Sibelius-Akatemia 1985.

Lisäopintoja, verkko-opetus
TieVie-kouluttajakoulutus 10 ov, Oulun yliopisto 2002.
Tutorointi tietoverkoissa 4 ov, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2000.
Valtakunnallinen portfoliokoulutus 5 ov, Oulun yliopisto 1998.
Multimedian kiertokoulu, TaiK, Sibelius-Akatemia, TKK Espoo, 1997–1998.
Monimuoto-opetuksen asiantuntijakoulutus (15 ov), Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Jyväskylä 1997.