Vaskipuhaltimet

Käyrätorvi (Corno) in F

transponointi: kvintti ylös, yksi # lisää

Soiva ja kirjoitettu ääniala aloittelijat:
horn1


ammattilaiset:
horn2
Näyte cornon (käyrätorvi) äänialasta.
 • vaskisoittimista hankalimmin hallittava (kartiomainen poraus)
 • rikas, melodinen äänenväri, ääni kuulostaa "kaukaiselta"
 • trumpetteja ja pasuunoita heikompi mutta puupuhaltimia voimakkaampi
 • soitetaan yleensä ilman vibraattoa
 • rytmisesti vaativat jaksot hankalia
 • kirjoitetaan transponoituna G-klaaviin, (historiallisista syistä johtuen) stemma kirjoitetaan yleensä ilman etumerkkejä käyttäen tilapäisiä etumerkkejä
 • unisono melodiassa
 • ahdas asettelu pasuunaryhmän yläpuolelle
 • käyrätorvi yhdistyy hyvin puupuhaltimien saundiin
 • parikin käyrätorvea kuulostaa varsinkin keskirekisterissä jo täyteläiseltä sektiolta
 • pidä riittävä etäisyys alimman käyrätorven ja basson välillä, sointi voi mennä tukkoon
 • soittaja käyttää kättään sordinona, näin voi säätää myös virettä
Käyrätorvilinkki.


Trumpetti in Bb

Transponointi: suuri sekunti ylös, kaksi # lisää

Soiva ja kirjoitettu ääniala aloittelijat:
trumpetti1
ammattilaiset:
trumpetti2
Näyte trumpetin äänialasta.
 • ketterin vaskipuhallin
 • ääniala riippuu suuresti soittajan taidosta (-> selvitä kuinka korkealle trumpetistisi pystyy soittamaan helposti), äärialueet vaikeita
 • suuret hypyt hankalia
 • unisonot erittäin tehokkaita, oktaavikaksinnus lisää tukevuutta
 • ahdas asettelu toimii parhaiten
 • anna aina sovituksessa tilaa trumpetistin levolle
 • sordinoja käytetään varsinkin taustoissa
Trumpettilinkki.Pasuuna

Soiva ääniala aloittelijat ja ammattilaiset:
pasuuna
Näyte pasuunan äänialasta.
 • hyvin laaja dynamiikka
 • sektio muodostaa brassisaundin rungon
 • varsinaisen äänialueen alapuolella vielä muutama pedaaliääni (B1 - G1), jotka ovat käyttökelpoisia pitkinä, voimakkaina efektiääninä
 • pedaali
 • bassopasuunat ovat jo melko yleisiä, näillä saadaan pasuunaryhmän matalaa rekisteriä laajennettua
 • pasuunat vaativat ilmaa, anna aikaa hengittää
 • soivat hyvin unisonoissa ja oktaaveissa sekä myös erilaisissa asetteluissa; ahdas asettelu ylärekisterissä soolon taustalle (rauhallinen tempo), avoin asettelu antaa urkumaisen efektin
 • sopii hyvin yhteen trumpettien, saksofonien, käyrätorven ja puupuhaltimien kanssa
 • sordinojen käyttö tavanomaistaBaritoni
äänialueeltaan pasuunaa suppeampi ja saundiltaan pehmeämpi käyttökelpoinen alue:
baritoni

puhallinorkestereissa soittaa usein soolo-obligatoja
Tuuba
Soiva ääniala aloittelijat ja ammattilaiset:

tuuba
Näyte tuuban äänialasta.

 • saundi muistuttaa käyrätorvea
 • ääniala verraten laaja, ketterä kokoisekseen
 • pehmentää sektiossa pohjaäänenä vaskisointia toisin kuin bassopasuuna
Tuubalinkki