TeknoEMO

TIEDOTE 5.3.2013, TeknoEmo
Levitettäväksi valtakunnallisesti


Espoon musiikkiopiston musiikkiteknologista oppimisympäristöä (OPH) kehittäneet TeknoEmo-hankkeet (2007-2012) päättyivät vuodenvaihteessa. Jaamme mielellämme kokemuksiamme ja hankkeen tuotoksia nyt musiikkioppilaitoskentälle ja muille sidosryhmille. Ohessa on linkkejä keskeisiin materiaaleihin, jotka saattavat kiinnostaa esim. niitä oppilaitoksia, jotka ovat juuri aloittamassa musiikkiteknologian opetusta tai vaikkapa rakentamassa musiikkiteknologian luokkaa. Linkeistä löytyy myös hankkeen aikana kerättyjä hyviä käytänteitä teknologian hyödyntämisestä soiton- ja laulunopetuksessa sekä musiikin perusteiden opetuksessa.

1. TeknoEMO-malli,

linkki http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/teknoliitteita/teknoemomallix.pdf

- kuvaus musiikkiteknologian opetuksesta
- kuvaus opettajien teknologiatuesta ja -ohjauksesta
- kuvaus musiikkiteknologisesta oppimisympäristöstä (laitteet ja ohjelmistot)
- viestintä teknologisessa oppimisympäristössä

2. Hyviä käytäntöjä soitonopetuksessa

linkki: http://www.emo.fi/easydata/customers/espoo/files/teknoliitteita/hyva776t.ka776yta776nteet.kooste.pdf

- hyvien käytänteiden kuvauksissa mm. säestyspankki, älytaulun käyttö mupe-opetuksessa, oppituntien äänittäminen jne.
- TeknoEMOn hyvät käytänteet kirjataan vuoden 2013 aikana myös Opetushallituksen hyvien käytänteiden portaaliin, jota ollaan parhaillaan rakentamassa. Portaali löytyy osoitteesta:
https://hyvatkaytannot.oph.fi/

3. Säestyspankki

Melodiasoitinten kotiharjoittelun tueksi on kerätty säestyspankkia, johon on äänitetty paljon soitettujen kappaleiden säestysstemmoja.
Säestyspankki on kaikkien käytössä.
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/Materiaali2.html tai http://emostudio.dyndns.org/materiaalisivusto/Etusivu.html

(Valitse Musiikki)

4. Teknoemo-blogi

- hankkeen päätyttyä TeknoEMOn ajankohtaisista asioista tiedotetaan blogissa. Sinne on myös koottu tärkeimmät tiedot ja kuvaukset TeknoEMO-hankkeesta
linkki: http://www.teknoemo.blogspot.fi

5. Teknoemo.fi

- hankkeelle tehtiin oma sivusto: http://www.teknoemo.fi, jossa voi käydä tutustumassa hankkeen lähtökohtiin. Jatkossa sivusto palvelee EMOn musiikkiteknologian opetusta mm. materiaalipankin ja tiedotusfoorumin muodossa.

© 2013 Matti Ruippo