LIITE 3. Aluekehityshankkeessa tuottamani materiaali, abstraktit, esitykset sekä ehdotukset ja suositukset (valikko yllä)