3. Esitykset
a. Ruippo, M. 2002. Music Education Online. ELIA – eLearning and Distance Learning in Arts Pedagogy. ELIA conference Dublin, 25.10.2002.
b. MusicGrid. MOVE-seminaari. Järvenpää. 2.12.2002.
c. Pedagoginen tulevaisuudenkuva. Videoteknologioiden määrittely¬työ-ryhmän työpaja. Helsinki. 4.3.2003
d. MOVE-hanke ja musaOPE.FI-koulutus. Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n seminaari. Laivaristeily. 17.3.2003
e. Musiikkilukio elävänä verkossa. Koulujen musiikinopettajat ry:n (KMO) kevät¬päivät. Helsinki. 22.3.2003
f. ICT Supported Music Studies in a High School (Kuopion musiikkilukio). Music Education Online – Learning Environments MOVE-symposium. Kuopio, 4.4.2003
g. Musiikin etäopetus. Opettajankoulutuslaitosten musiikinopettajien koulutus¬päivät. Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Savon¬linna, 22.5.2003
h. Experiences from Constructing Global Network of Music Pedagogy. Kuhmo Summer Academy. Kuhmo, 28.7.2003.
i. Product Development for Music Net Education. Syllabus Conference, San José (via video conference). 29.7.2003.
j. Creating New Combinations of Teaching Methods and Technologies in Music Studies and Training. ATMI conference. Miami, 4.10.2003.
k. New Technologies and Music Education. European Music School Union. Helsinki, 15.11.2003.
l. Halpa, halvempi, ilmainen. TeknoDida-seminaari. Helsinki. 15.11.2003