6. Verkko-opetuksen pedagogiset ja tekniset opinnot (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu musiikin ja tanssin yksikkö) kuvaus
Verkko-opetuksen pedagogiset ja tekniset opinnot (Pohjois-Savon ammatti¬korkea-koulu musiikin ja tanssin yksikkö) kuvaus