1. Materiaalit
a. Musiikinopettajan verkko-opetustaidot. Kuopion koulutus 2001–2002.
b. SML:n verkko-opetusryhmän opetussuunnitelman runko. Ehdotus musiikki¬opistojen opettajien tieto- ja viestintäteknologia -koulutuksen (TVT) aloitusjaksoksi. 25.5.2002.
c. Ääni sähköisessä julkaisussa. MS NetMeeting opetustyössä. 26.8.2002.
d. Jorma Panula Master Class 13.11.2002
e. Jorma Panulan mestarikurssi 23.11.2002
f. Bassolle kirjoittaminen 3.12.2002
g. Sibelius 2 ja Create-valikko 29.12.2002
h. Kaukosäätimen käyttö (Tandberg 800) 19.2.2002
i. Videoneuvottelulaitteisto ja -tila (Tandberg 800) 19.2.2002
j. Videoneuvottelun käyttöönotto (Tandberg 800) 19.2.2002
k. TieVie-koulutuksen portfolio 2.4.2002
l. Sijaissoinnutus I 20.10.2002–2.1.2003
l. Sijaissoinnutus II 20.10.2002–2.1.2003
l. Sijaissoinnutus III 20.10.2002–2.1.2003
l. Sijaissoinnutus IV 20.10.2002–2.1.2003
l. Sijaissoinnutus V 20.10.2002–2.1.2003
m. Videoneuvottelun käynnistys
n. Musiikkilukio elävänä verkossa. Unisono 2/2003
o. La Tendre. (Mikko Korhosen improvisaatio klavikordilla I.) 3.4.2003
La Tendre. (Mikko Korhosen improvisaatio klavikordilla II.) 3.4.2003
La Tendre. (Mikko Korhosen improvisaatio klavikordilla III.) 3.4.2003
p. Audio Setup for Videoconference of a Conductor Master Class 2.5.2003
q. Videoconference Setup of a Conductor Master Class 2.5.2003
r. Video Encoding of a Conductor Master Class 2.5.2003
s. Musiikkia verkossa 2.9.2003
t. Music Education Online. MOVE-artikkeli 3/2003. 29.9.2003
u. Videoneuvottelulaitteen takapaneeli 27.10.2003
v. Kaukosäätimen käyttö (Polyspan-videoneuvottelulaite) 27.10.2003
w. Videoneuvottelun käynnistys (Polyspan-videoneuvottelulaite) 27.10.2003
x. Duettokirjoittamisen perusteita
y. Bassolle kirjoittamisen perusteita
z. Sektiokirjoittamisesta
aa. I Välitöntä sukua olevat soinnut
bb. II Dominanttisuhteinen soinnutus
cc. III Modulaatioita soinnutukseen
dd. IV Sointujen värittäminen
ee. V Soinnutusta bassolinjan ehdoilla
ff. Mikrofoniasiaa
gg. On Repetition
hh. Saksan kielen fonetiikan johdanto
ii. Ääntä Internetiin