Tässä on lisensiaatintyöni:
MUSIIKIN VERKKO-OPETUS
Yhteenvetoraportti Sibelius-Akatemian aluekehitys-hankkeesta vuosina 2001–2003 ja sen jälkeisestä verkko-opetuksen kehittämisestä
Tarkastettu 4.9.2015

Abstract in English

Seuraavana on opinnäytekokonaisuuteeni kuuluvat raportointiliitteet:
liite 2: Aluekehityshankkeen raportoinnit
liite 3: Aluekehityshankkeessa tuottamani materiaali, abstraktit, esitykset sekä ehdotukset ja suositukset
liite 4: Sibelius-Akatemian Kuopion osaston ja Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus Virtuosin yhteinen aluekehityshanke 2001–2003. Loppuraportti.