4. Ehdotukset ja suositukset
a. Videoneuvottelulaitteiston hankinta. 15.11.2001.
b. Dataprojektorin hankinta Sibelius-Akatemian Kuopion osastolle. 16.4.2002.
c. Projektiaihioita Mestariluokka-teemasta 6.9.2002
d. Musiikin verkkopedagoginen laboratorio. Sibelius-Akatemian innovaatiokeskuksen hanke- ja ideakilpailu 2003. 7.10.2002.
e. Videoneuvottelun mahdollisuudet musiikin verkko-opetuksessa. Sibelius-Akatemian innovaatio¬keskuksen hanke- ja ideakilpailu 2003. 7.10.2002.
f. Verkkoteknologiat kansainvälisen opetusyhteistyön toteutuksessa. Sibelius-Akatemian innovaatiokeskuksen hanke- ja ideakilpailu. 24.9.2003.