Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa toimia vapaana toimittajana eli freelancerina. Hän osaa luoda asiakassuhteita ja hinnoitella työnsä sekä ymmärtää oikeutensa, velvollisuutensa ja freelancerin työn riskit.

Sisältö
Itsensä työllistäminen, asiakassuhteet, työn hinnoittelu, sopimukset, sosiaali- ja eläketurva, tekijänoikeudet ja verotus. Opintojakson aikana työstettyjen journalististen tuotteiden myyminen.