Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa yrittäjyyden keskeiset käsitteet ja sisällöt. Opiskelija osaa yrittäjyysprosessin pääsisällöt: ideasta uuteen liiketoimintaan. Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa ja kuvata sekä arvioida liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti omalta koulutusalaltaan. Opiskelija osaa käyttää uuden liiketoiminnan rakentamisen tukiverkostoja. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen uravaihtoehtona.

Sisältö
Yrittäjyys-käsite, yrittäjämäinen käyttäytyminen organisaatiossa, Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa, liiketoimintaidea, liiketoimintamahdollisuus, liiketoimintamalli, liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyysprosessi- ideasta/keksinnöstä uuteen liiketoimintaan: Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen, arviointi, kehittäminen, kuvaaminen sekä kannattavan liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen. Yrittäjävalmiudet. Yrittäjyyden tukiorganisaatiot ja keskeiset sidosryhmät. Oamkin tuki uuden liiketoiminnan rakentamisessa.