Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee tekijänoikeuslainsäädännön keskeiset periaatteet sekä osaa soveltaa niitä luovan ja esittävän säveltaiteilijan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät perusasiat, verotus- ja sopimuskäytännöt sekä eri yritysmuotojen ja ammatin- ja liikkeenharjoittajuuden erot ja soveltuvuuden omaan toimintaansa. Opiskelija oppii tärkeimmät sopimus- ja raportointikäytännöt mm. musiikin kustantamiseen ja musiikin levittämiseen liittyen. Opiskelija tutustuu kotimaisiin luovien alojen rahoitusjärjestelmiin sekä ymmärtää hyvän apurahahakemuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisen musiikkiprojektin tuotannollisen sisällön ja työvaiheet.