Osaamistavoitteet
Opitaan laatimaan media-alan kustannusarvioita ja perehdytään eri rahoitusmalleihin.

Sisältö
Käsikirjoitusten tai projektisuunnitelmien purkaminen kustannusarvioksi. AV-tuotannon, digitaalisen median ja/tai painotuotannon budjetin laatiminen. Tuotantoaikataulun suunnittelu.