Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija saa käsityksen rakennusalan suunnitteluyrityksen perustoiminnoista sekä yritystoiminnan tarkoituksesta, tavoitteista, vastuista ja velvoitteista. Opiskelija tutustuu eri yritysmuotoihin, yrittäjyyteen, yrittämiseen Suomessa, yrityksen perustamiseen, liiketoimintasuunnitelman laadintaan, yrityksen päätoimintoihin ja osakeyhtiölakiin.

Opintojakson sisältö
Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyteen, yrityksen perustamiseen ja yrityksen perustoimintoihin. Lisäksi opintojaksolla perehdytään yritystoimintaa sääntelevään lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin. Opintojakson aikana opiskelijat laativat harjoitustyönä liiketoimintasuunnitelman.