Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija oppii yrittäjämäistä toimintatapaa ja yrittäjyystaitoja. Opiskelija tunnistaa eri yritysmuodot ja ymmärtää ammatti- ja yritystoimintaan liittyvät verotus-, sosiaaliturva- ja alv-menettelyt. Opiskelija ymmärtää hyvän kirjanpidon merkityksen. Opiskelija tuntee musiikkialan yleisimmät sopimuskäytännöt ja rahoituskanavat sekä tekijänoikeuslainsäädännön keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa tietoa yrittäjyydestä ja musiikkialan käytänteistä ammatillisessa toiminnassaan.

Opiskelija saa välineitä tunnistaa työllistymisensä kannalta keskeistä osaamistaan. Opiskelija tuotteistaa ja markkinoi osaamistaan asiakaslähtöisesti, tiimityötä ja verkostoja hyödyntäen. Opiskelijat kehittävät yhdessä yritysideoita ja oppivat tuotteistamaan ja markkinoimaan ideoitaan.

Opiskelija osaa markkinoida musiikkialan osaamistaan englannin kielellä sekä työskennellä musiikkialan kansainvälisissä toimintaympäristöissä.