Tavoitteet
Opiskelija osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Hän oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä ja työhakemuksessa, ja tuntee käytetyimmät rekrytoinnin kanavat. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt ja tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Sisältö
Yleiset työelämätaidot ja työelämän osaamisvaatimukset, työnhaku, työelämän pelisäännöt, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.