Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia monikielisissä tiimeissä kääntämisen ja kielenhuollon asiantuntijana. Hän osaa kääntää erilaisia tekstejä kummassakin kielisuunnassa ja käyttää työssään sujuvasti teknisiä työkaluja. Opiskelija on syventänyt monipuolisia yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä ajanhallinnan valmiuksia.