Opintojakson sisältö
Yrityksen perustamistoimenpiteet, Mentorin hankinta, Liiketoimintasuunnitelma, Management report, Lean Canvas, Pitchaus, Some-näkyvyys, Lehdistötiedote, Aluemessut, Valtakunnalliset messut (NY Startup-finaali), Yrityksen vuosiraportti ja henkilökohtainen oppimispäiväkirja

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen ja pääsee käytännössä testaamaan liiketoimintaideoitaan. Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä monialaisissa tiimeissä eri korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiuksia kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.