Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösmarkkinoiden projektinhallinnan perusperiaatteet ja toimitusketjun eri toimijarooleineen. Hän osaa toimia monikielisissä tiimeissä projektipäällikön roolissa. Opiskelija on omaksunut ja kehittänyt monipuolisia yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä ajanhallinnan valmiuksia.