Alkusanat
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva niistä soittimista ja sähköisistä laitteista, joita bändityössä tarvitaan. Esitys lähtee ääniketjun alkupäästä eli mikrofonista, seuraavana ovat johdot ja liittimet, sitten vahvistimet, äänenmuokkauslaitteet ja lopulta bändisoittimet.

Oppaassa selvitetään soitinten ja laitteiden rakennetta, toimintaa ja hankintaa. Lisäksi mukana on soitinten säätämiseen liittyvää tietoa.

Teos on tarkoitettu niille bändin soittajille, bändiohjaajille ja musiikin opettajille, jotka haluavat tietää perusteet käyttämistään laitteista. Samalla se toimii johdantona äänialan ammattiin opiskeleville.
Opas on kirjoitettu helppotajuiseksi, ja asioiden käsittelyssä on lähdetty liikkeelle yleisperiaatteista: poikkeukset on jätetty tarkoituksella vähemmälle huomiolle. Kirjassa esitetyt tuotemerkit eivät ole ainoita hyviä, eikä työtavat ole ainoita käyttökelpoisia. Tarkoituksenani on ollut esitellä joitakin koeteltuja laitteita ja menettelyjä.

Tämä teos on alunperin suunniteltu Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osaston laiteoppiluentoja varten. Aikaa myöten opas on laajentunut nykyiseen muotoonsa. Tässä työssä ovat apuna olleet kollegoiden neuvot ja kannustus. Opastusta, ohjausta ja oikaisuja ovat lahjoittaneet Robi de Godzinsky, Aarne Himberg, Esa Jokiranta, Suikki Jääskä, Esa Kuloniemi, Jukka Laaksonen, Leevi Leppänen, Sakari Löytty, Mikko Löyttyniemi, Antti Murto, Otto Romanowski, Kauko Saari, Esa Santonen, Tipi Tuovinen, Janne Viksten ja Raimo Väyrynen; heille suuret kiitokset.
Orivedellä, toukokuussa 1997

Matti Ruippo

Tarkistettu toinen painos
Tämä kirja on alkuperäisen oppaan uusi painos. Kirjan sisältö on käyty läpi päätoimittaja Lauri Paloposken (Riffi-lehti) kanssa. Tavoitteena on ollut selkeyttää ja täydentää alkuperäistä tekstiä. Kiitoksia Laurille uurastuksesta.
Orivedellä, elokuussa 1999

Matti Ruippo

Toisen painoksen muuttamaton verkkoversio
Selattavana oleva opas on käytännössä sama kuin 1999 julkaistu kirja. Sen painos on huvennut jo vuosia sitten loppuun. Yli kymmenessä vuodessa moni asia on muuttunut, ja niinpä nykyaikaisen version toimittaminen olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että kirja olisi kirjoitettava kokonaan uudelleen. Odotellessani sopivaa ajankohtaa uuden kirjan kirjoittamiseen päätin julkaista tämän vanhan version. Muokkaustyössä en muuttanut sisältöä lainkaan, vaikka kiusaus oli suuri. Yhden muutoksen tekeminen olisi kuitenkin johtanut toiseen, ja sitä myöten tämä verkkojulkaisu olisi jäänyt tekemättä. Toisaalta oli mukava tarkastella tekniikan kehitystä, ja tarkkaavainen lukija löytääkin koko joukon sympaattisia ajankuvia tätä lukiessaan. Suurimmaksi osaksi tässä julkaistun version sisältö on kuitenkin paikkansa pitävää, ja voin huoletta jakaa tämän tiedon Internetin käyttäjille.
Verkkoversion toimittamiseen olen saanut tukea Tampereen ammattikorkeakoululta ja Apple Oy:ltä, kiitokset siitä.
Orivedellä, helmikuussa 2010

Matti Ruippo