Kanavakohtaisia kytkimiä ja säätimiä
(Eri valmistajat voivat käyttää samasta asiasta eri nimiä, yleisimmät ovat mukana seuraavassa kappaleessa.)

Mic/line
Tällä kytkimellä valitaan kumpaa signaalia on sisään tulossa. Linjasignaali on mikrofonisignaalia voimakkaampi, joten se tarvitsee vähemmän esivahvistusta. Kytkin asetetaan sisään tulevan äänilähteen mukaisesti.

PWR
Mikäli mikseri voi lähettää kondensaattorimikrofonien tarvitsemaa phantom-jännitettä, on laitteessa kanavakohtainen tai yksi yhteinen kytkin nimeltä Phantom, Power (PWR) tai 48V. Phantom-jännite voi olla kytkettynä, vaikka balansoituun mikrofonijohtoon olisi kiinnitetty dynaaminen mikrofoni. Sen sijaan jännite tekee tuhojaan, jos johdon toisessa päässä on monokytketty liitin (esimerkiksi syntetisoijaan menevä plugi).

Gain – mikserin tärkein säädin
Tällä säätimellä vahvistetaan mikseriin tulevia, monesti kovinkin eritasoisia signaaleja tarpeen mukaan siten, että mikseri toimisi mahdollisimman hyvin. (Katso ”Voimakkuuden säätö” ). Muita nimityksiä: Sens(itivity), Trim, Att(enuation).

O/L
Overload-merkkivalo ilmoittaa riskin äänen säröytymisestä (= yliohjaus). Yleensä taso on sopiva, kun tulo-signaalin voimakkaimmat huiput saavat merkkivalon vilkahtamaan. Jos valo palaa pidempään, käännä gain-säädintä pienemmälle. Muita nimiä yliohjautumisen merkkivalolle ovat Peak ja Clip.

Pad
Pad on kytkin, jolla voidaan vaimentaa liian voimakasta sisään tulevaa signaalia. Tällainen signaali voi tulla esimerkiksi syntetisoijasta tai rummuista. -20dB tarkoittaa samanlaista kytkintä.

EQ
Korjain, ekvalisaattori (Equalizer), jolla leikataan tai korostetaan äänen eri taajuuksia. Säätimet ovat:
Hi (Treble). Tällä säädetään korkeiden äänien voimakkuutta.
Mid. Keskialueen äänten voimakkuus.
Lo (Bass). Matalien äänten voimakkuus.
Freq. Säätää taajuuden, jota korostetaan tai vaimennetaan. Yleisimmin tämä säädin on vain keskialueita varten.
Korjaimessa saattaa olla myös In/Out -kytkin, jolla voidaan ohittaa sävynsäädöt. Näin voidaan verrata muokattua ja muokkaamatonta ääntä. Toinen nimi on kytkimelle EQ Cut.

Aux (Apulähtö)
Mikserin kanavasta on mahdollista haaroittaa signaali erilliseen aux send -lähtöön, siitä sana aux eli auxiliary, ylimääräinen. Pienissä miksereissä tällaisia säätimiä on 1-3. Kullakin kanavan Aux-säätimellä lähetään signaali ulkopuoliseen laitteeseen, yleisimmin tällä säädetään kanavan kaiun määrää, jolloin signaali johdetaan kaikulaitteeseen. Tällä säätimellä voi tällöin olla myös nimi Effect tai Echo. Toinen mahdollisuus on myös haaroittaa signaali monitorointia varten, säätimen nimitys voi olla silloin Mon tai Foldback. (”Kuva 16. Kaavio mikseristä”)

Kuva 15. Kaavio mikserin kanavasta


Kuva 16. Kaavio mikseristä

Apulähtöön voi liittyä myös Pre/Post -kytkin. Tällä määrätään haaroitetaanko signaali ennen kanavan voimakkuussäädintä vai sen jälkeen. Jos apulähdön signaali lähtee ennen kanavan voimakkuussäädintä (Pre), ei kanavan voimakkuuden muuttaminen vaikuta apulähdön signaalin voimakkuuteen – tätä käytetään monitoroinnissa. Jos apulähdön signaali lähtee kanavan voimakkuussäätimen jälkeen (Post), vaikuttaa kanavan voimakkuuden muuttaminen apulähdön signaaliin. Näin kaikulaitteelle lähtevä signaali sekä kaiutettu ääni saadaan häipymään samalla, kun kanavan voimakkuussäädin suljetaan.

Pan
Panorointi säätää äänen paikan stereokuvassa. Panoroinnilla voi muokata stereokuvaa mieleisekseen, äärilaitoja kannattaa kuitenkin käyttää harkiten. Jos esimerkiksi esitystilanteessa vaikka saksofonin panoroi aivan vasempaan laitaan, ei oikean kaiuttimen edessä oleva yleisö saa käsitystä saksofonistin kyvyistä.

Fader
Fader on kanavan voimakkuussäädin, jota kutsutaan myös nimellä (kanava)liuku, säätää esimerkiksi stereopääkanaviin (master) menevän signaalin voimakkuuden. Suomeksi: säädä tästä kyseisen kanavan voimakkuus. Liukusäätimen nimi voi olla myös – hieman virheellisesti – Level. Katso ”Voimakkuuden säätö”.

Kuva 15. esittää yhtä mikserin kanavaa, ääni voidaan kuvitella tulevan kuvassa ylhäältä alaspäin. Heti etuvahvistimen jälkeen koko signaali on monesti mahdollista johtaa välikäsittelyä varten ulkopuoliseen laitteeseen (Insert send ja Insert return). Tätä varten on mikserissä (jos siis välikäsittely on mahdollista) kullekin kanavalle yleensä laitteen takana pistoke, jossa lukee Direct In/Out tai Insert Send/Return. Tähän reikään laitetaan inserttijohto, jonka toinen haaroitettu pää kytketään tavallisimmin kompressorin in- ja out-reikiin.