Bändikamat: Opas bändilaitteiden käyttäjälle
Uudistettu toinen painos
Matti Ruippo
© 1999 Idemco oy, Vantaa
Kuvitus: Tuija Suutari, Matti Ruippo
Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ruippo
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä kirjasta ei saa julkaista, levittää, lainata tai jäljentää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioina, äänittämällä tai muulla tavalla ilman kustantajan etukäteistä, kirjallista lupaa.

Tavaramerkit
Tässä kirjassa esiintyy esimerkinomaisesti tuotenimiä, jotka ovat valmistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkit ovat kirjoitettu isolla alkukirjaimella kuitenkin – lukemisen helpottamiseksi – ilman, että niiden eteen olisi liitetty tavaramerkkitunnusta. Tavaramerkin esittäminen tässä kirjassa edellä mainitulla tavalla perustuu ainoastaan toimituksellisiin näkökohtiin eikä loukkaa tavaramerkin haltijan oikeutta.

Oriveden kirjapaino Ky
Orivesi 1999Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee
Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.