Vahvistimet
Seuraavassa esitellään niitä vahvistimia, joita käytetään tavallisesti bändiharjoituksissa ja pikkukeikoilla.

Laulukamat
Laulukamat on tuttavallinen nimitys kalustosta, jonka suurempaa versiota kutsutaan PA-laitteiksi (= Public Address). Näppärimmillään laulukamat tarkoittavat mikserivahvistinta, mikrofoneja, niiden johtoja ja telineitä sekä kaiutinjohtoja ja kaiuttimia.

Mikserivahvistin koostuu useista itsenäisistä kanavista, joista kuhunkin voidaan liittää mikrofoni tai muu äänilähde. Kanavien säätimillä voidaan muokata äänenväriä ja voimakkuutta. Muokatut signaalit kootaan mikserin masterlohkoon, jossa sijaitsevat mm. äänenvoimakkuuden pääsäätimet.

Masterlohkosta valmis kokonaisuus ohjataan teho- eli päätevahvistimelle, jonka tehtävänä on vahvistaa signaalia kaiuttimia varten. Edullisinta on laittaa mikseri ja vahvistin samaan koteloon, mutta ne voivat olla myös toisistaan erillään – tällä tavalla saavutetaan yleensä laadukkaampi ja kalliimpi lopputulos. Päätevahvistin voi olla myös sisäänrakennettuna kaiuttimissa, tällöin kyseessä on mikserin ja aktiivikaiuttimien yhdistelmä.

Laitteen etupaneelissa olevat säätimet jakautuvat siis kahteen osastoon: kanavakohtaiset (channel) säätimet ja yleissäätimet (master). Halvassa mikserissä on kanavia 4-8, kalliimmissa laitteissa enemmän.
Mikserivahvistimen takana tai edessä ovat mm. liittimet kaiuttimille (Speakers), mikrofoneille (Ch. Input), äänitystä varten (Rec. out tai Tape out), efektien ja monitorin (Aux) lähdölle ja paluulle (EFX, FX tai Aux Send ja Return), ulkopuoliselle vahvistimelle (Master out ja Sub out tai Group out ) ja välikäsittelylle (Insert). Lisäksi sieltä yleensä löytyy virtakytkin (Power ON/OFF).