Taajuusvaste
Mikrofonin kykyä välittää signaalia edelleen mitataan taajuusvasteella hieman samaan tapaan kuin havainnol- listetaan esimerkiksi kaiuttimen toisto-ominaisuuksia. Ihanteellinen taajuusvaste olisi suora – kaikki mikrofonin kuulemat äänet välittyisivät alkuperäisellä voimakkuudella. Tämä on kuitenkin teknisesti vaikea toteuttaa, niinpä taajuusvasteessa on kuoppia ja korostuksia, mikä merkitsee äänen värittymistä. Kaikki mikrofonit siis värittävät ääntä jollakin tavoin, tämän värityksen tulisikin olla hallittua ja tilanteeseen sopivaa. Taitava äänittäjä tai miksaaja valitsee kulloinkin sopivan mikrofonin äänilähteen ja äänentoistolaitteiston sekä salin mukaan. Jos esimerkiksi laulajan s-äänteet suhahtavat voimakkaasti, on edullista valita pehmeämmin diskanttia toistava mikrofoni. Jos taas bassorummun ääni on liian pyöreä, kannattaa siihen valita terävämmin diskanttia toistava mikrofoni jne. Näihin valintoihin vaikuttaa myös se, kuinka tasaisesti äänentoistoon käytetty laitteisto soi ja kuinka miellyttävä sointi salissa on. Jos kaikki menee kohdalleen, ketjun eri osat tukevat toisiaan.

Mikrofonin taajuusvasteen tulisi kuitenkin olla hallittu koko äänialueella. Tahattomat ja useimmiten samalla jyrkästi korostuneet piikit tai kapealla alueella vaimentuneet taajuudet aiheuttavat aina ongelmia. Tämä pätee sekä suoraan mikrofonin suuntakuvion mukaisesta suunnasta tulevaan ääneen että muualta tuleviin vuotoääniin. Hyvä mikrofoni kuulee hallitusti suuntakuvion alueelta tulevaa ääntä ja jättää samalla yhtä hallitusti kuulematta muualta tulevia ääniä.

(Taajuuskäsitettä on selvitetty ihmisen kuuloaluetta käsittelevässä jaksossa sivulla 45.)

Lähiefekti
Suuntaavalla (siis ei pallokuvioisella) mikrofonilla on taipumus korostaa läheltä kuuluvia alataajuuksia, tätä kutsutaan lähivaikutukseksi (proximity effect). Ilmiö on voimakkain kun mikrofonia pidetään kohtisuoraan suun tai instrumentin edessä. Mikäli haluaa välttää tätä efektiä, on mikrofoni käännettävä äänilähteestä 45 asteen kulmaan. Ilmiötä voi myös hyödyntää: mikrofoni kohtisuoraan = tumma saundi, mikrofoni viistoon = ylemmät keskitaajuudet (eli preesens) korostuvat.

Puhalteet
Suuntamikrofoni on herkkä puhalteille, etenkin p-kirjain aiheuttaa pop-ääniä; käytä tuulisuojaa, laula riittävän kaukana mikrofonista tai aivan mikrofonissa kiinni (tai sen sivuun).

Feedback
Feedback eli akustinen kierto (se hirvittävä vinkuminen) syntyy, kun kaiuttimista kuuluva ääni kantautuu liian lujaa mikrofoniin ja jokin taajuus voimistuu erityisesti. Ääni kiertää mikrofonista vahvistimen kautta kaiuttimiin, kaiuttimesta mikrofoniin jne. Tällaisessa tilanteessa: ota etäisyyttä mikrofonista, kytke se pois päältä tai käännä kaiuttimista poispäin – älä peitä mikrofonia kädelläsi, näin tilanne vain pahenee. Korjaa ongelma sijoittamalla mikrofoni parempaan paikkaan ja asentoon kaiuttimien suhteen, kääntämällä kaiuttimia pois mikrofonista, vähentämällä mikrofonin vahvistusta tai vähentämällä sävysäätimistä diskanttia ja efektikaikua. Akustinen kierto voi olla myös keskialueiden ulvontaa tahi matalien jyminää, sävysäätöihin on silloin tartuttava näillä alueilla.