Kaiun säätö

Mikseristä voidaan kanavakohtaisesti säätää apulähdön (aux) signaalin määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että kanavaan tuleva ääni voidaan haaroittaa mikserin sisäisen tai ulkopuolisen prosessorin, esimerkiksi kaikulaitteen, muokattavaksi, jonka jälkeen se summataan kaikista kanavista tuleviin muokkaamattomiin, "kuiviin", signaaleihin ja viedään edelleen päävoimakkuussäätimille. (Katso ”Kuva 16. Kaavio mikseristä” .) Muokattavaksi haaroitetun äänen voimakkuutta voidaan säätää useassa eri kohdassa:

- kanavakohtaisella Aux-säätimellä määrätään kunkin kanavan lähettämä signaalivoimakkuus ja näin myös niiden välinen tasapaino
- Aux send (mikserin master-osastossa, ks. mikserin kaavio) säätää kaikkien kanavien yhdistetyn signaalin määrän
- Aux return säätää kaikulaitteelta palaavan signaalin määrän
- koska kaikulaitteelle menevä ääni lähtee mikseristä kanavan voimakkuussäädön (fader) jälkeen, vaikuttaa tämäkin säädin kaiun määrään. Katso Pre/Post sivulla 30.
Ulkopuolisessa kaikulaitteessa on vielä lisää säätöjä.
- Input level säätää vastaanotetun signaalin voimakkuutta kuten mikserin kanavan gain.
- Output level säätää laitteesta mikserille palautettavan signaalin voimakkuuden.
- Mix-säätimellä määrätään, kuinka paljon palautettavassa signaalissa on muokattua ääntä suhteessa muokkaamattomaan.

Aux send, Aux return sekä Input ja Output level -säädöt joutuu monesti tekemään kuulonvaraisesti, mittarina saattaa olla vain kaikulaitteen punainen varoitusvalo. Se ei saisi juurikaan välkähtää, tai muuten on joko mikserin Aux send tai kaikulaitteen Input level käännetty liikaa auki. Ensiksi kannattaa laittaa nämä säätimet asteikkonsa puoliväliin, näin säätö ei ole ainakaan kovin paljon vialla.

Mix-säädin laitetaan tässä yhteydessä täysille, koska ei ole tarkoituksenmukaista palauttaa kaiuttamatonta ääntä mikserille.

Kanavan omalla Aux-säätimellä (mikserissä) säädetään kyseisen kanavan kaiun määrää suhteessa muihin kaiutettuihin kanaviin.

Kaikulaitteessa on myös valitsin, josta säädetään se, minkälaista tilaa laitteella matkitaan. Yleisimmät vaihtoehdot ovat: room, hall, chamber ja plate sekä delay. Vaihtoehtojen perusluonne on erilainen – soinnin sävy ja kaiunnan kesto vaihtelevat. Käyttötarkoitus ja -ympäristö määräävät valinnan. Liian kirkas ääni pehmenee hall-kaiulla, tummasointinen ääni kirkastuu plate-kaiulla, rocklaulua ryhdittää pientä huonetilaa imitoiva efekti (small room). Kaikuisassa salissa kannattaa valita lyhytkestoinen kaiku, kuivakka tila suosii pitkiä kaikuaikoja. Myös kappaleen tempo ja tunnelma vaikuttavat valintaan.

Kaikulaitteen kytkentä
Mikserin Aux send -pistokkeesta vedetään (yleensä) yksi johto kaikulaitteen Input-liittimeen. Laitteen Output-liittimistä (kaksi kpl = stereo) vedetään kaksi johtoa mikserin Aux return -pistokkeisiin. Isommissa miksereissä kaiku palautetaan yleensä kahteen mikserin kanavaan, jolloin kaiun äänenväriä voidaan säätää, yleensä pienemmissä miksereissä ei kuitenkaan ole vapaita kanavia kaiun paluuta varten.
Katso ”Kuva 16. Kaavio mikseristä”.