Bändiharjoitustila

Bändiharjoituksiin sopivaa tilaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: äänieristyksellä huolehditaan siitä, että ympäristö ei häiriinny eikä ympäristö häiritse; akustointi vaikuttaa tilan sointiin; sähköjärjestelyjen on oltava turvallisia; ilmanvaihtoon on myös muusikoilla oikeus.

Äänieristys
Parhaita äänieristyksiä ulkomaailmasta ovat massa – kivi, betoni tai tiili – ja eristetty ilmatila, esimerkiksi kaksinkertainen ikkuna. Eristettäessä pyritään vaimentamaan sekä rakennuksen runkoa pitkin että ilmatilassa etenevä ääni (naapurin mielestä melu).

Akustointi
Akustoinnilla pyritään tasapainoiseen huonesointiin, jossa mikään taajuus ei dominoi tai jää jalkoihin. Parhaaseen tulokseen päästään monipuolisilla ratkaisuilla, joilla sekä hajotetaan ääniaaltojen kulkua että vaimennetaan huoneen jälkikaiuntaa. Liian voimakas kaiku puurouttaa soinnin, liian vähäinen kuolettaa laulun ja akustiset soittimet – tuntuu kuin laulaisi säkkiin. Toimivassa huoneessa jälkikaiunta tukee sointia ja akustisetkin instrumentit kuulostavat luontevilta. Näin musiikin saundi säilyy hyvänä ja kuulovaurioriski pienenee. On eduksi, jos huoneen muoto on valmiiksi epäsymmetrinen, ei suorakulmio. Näin ääni leviää tasaisesti koko tilaan, eikä kahden vastakkaisen seinäpinnan väliin synny kiusallisia heijastuksia.

Sähkö
Muista huolehtia valaistuksesta ja ilmastoinnista. Vielä tärkeämpää on huolehtia sähköistä. Verkkojohtojen on turvallisuuden vuoksi oltava maadoitettuja. Sähköt tulee vetää aina yhdestä paikasta ja samasta sulaketaulusta, näin vältetään hurinoita. Loisteputket ja himmentimet ovat tyypillisiä häiriöitten lähteitä, joten olisi hyvä, että niille varataan aivan oma sähkösyöttönsä. Tilassa on hyvä olla pääkatkaisija, josta virran voi katkaista harjoituksien jälkeen, niin ettei mikään vahvistin jää lämmittämään huonetta. Kaikki sähköasennukset ovat ammattilaisten töitä.