Mikrofonin suuntakuvio
Mikrofonin suuntakuviolla tarkoitetaan kuvallista esitystä mikrofonin herkkyydestä äänen kulkusuuntaan nähden. Mikrofoni ottaa vastaan ääntä parhaiten juuri suuntakuvion osoittamasta suunnasta.
Mikrofonia sanotaan suuntaavaksi, mikäli sen suuntakuvio on jonkin muun muotoinen kuin joka suuntaan kuuleva pyöreä (pallomainen).

Suuntakuvio on oleellinen tekijä mikrofonia valittaessa. Dynaamisia ja kondensaattorimikrofoneja valmistetaan kaikilla suuntakuvioilla, perustyyppejä on kolme: pallo, kardioidi eli hertta ja kahdeksikko.

Pallo
1. Pallokuvioinen (omni-directional) mikrofoni toistaa kaikki äänet yhtä hyvin riippumatta äänen tulosuunnasta tai mikrofonin asennosta. (Tarkkaan ottaen myös pallokuvioinen mikrofoni on suuntaava korkeimmilla äänillä.) Tällaista mikrofonia käytetään äänityksessä, mutta bändikäytössä se kiertää (feedback) helposti. Solmiomikrofoni kannattaa olla pallokuvioinen.

Kuva 1. Pallokuvio

Kardioidi
2. Kardioidi eli hertta (uni-directional) on yleisin ja usein paras mikrofonityyppi. Se ottaa äänen erittäin hyvin edestä, hieman heikommin sivuilta ja vain matalimmat taajuudet kiertävät takaa mikrofonin kalvolle. Kardioidin herkkyys kierrolle on palloa pienempi, eikä se ota vieressä soittavan ääntä yhtä lujaa. Voimakkaasti suuntaavaa mikrofonia kutsutaan super-kardioidiksi (eli super-hertaksi). Se on melko tunteeton mikrofonin sivulta kantautuviin ääniin, mutta poimii suoraan takaa tulevia ääniä hieman perusherttaa herkemmin.Kuva 2. Kardioidi suuntakuvio

Kahdeksikko
3. Kahdeksikko (bi-directional) ottaa äänen yhtä hyvin edestä kuin takaakin, mutta vaimentaa tehokkaasti sivuilta tulevat äänet. Sitä käytetään haastatteluissa ja erityisissä äänitysmenetelmissä. Kahdeksikko on edellä mainituista kuvioista harvinaisin.

Kuva 3. Kahdeksikko suuntakuvio

Mikrofonin rungosta löytyy yleensä symbolein esitetty tieto suuntakuviosta, lisäksi siinä saatetaan kertoa myös, onko kyseessä dynaaminen (Dynamic) vai kondensaattorimikrofoni (Condenser). Mikrofonin impedanssejakin (vastusarvoja) on kahta tyyppiä: korkeaohminen = High impedance tai Hi Z (jotkut halvat mallit, käyttävät tyypilli- sesti kiinteätä plugi-johtoa) ja matalaohminen = Low impe- dance tai Lo Z (XLR-liittimet). Valitse matalaohminen, niin voit käyttää pidempiä mikrofonijohtoja ja saat todennäköisesti myös parempaa laatua.