Tietokoneet

Musiikin teossa voi tietokonetta käyttää monipuolisesti hyväksi. Tietokoneen ympärille voidaan rakentaa digitaalinen äänityöasema, jolla voidaan parhaimmillaan hoitaa kokonaisen äänistudion työt. Sekvensseriohjelman avulla voidaan tallentaa ja muokata MIDI-tietoa, ja editoriohjelmalla muokataan syntetisoijan saundeja. Lähes kaikki painettu nuottimateriaali on nykyisin tehty tietokoneella. Tietokoneohjelma voi olla erikoistunut yhteen tehtävään, tai sitten yksi ohjelma voi hoitaa useita eri tehtäviä.

Tietokoneen ja ohjelmien lisäksi tarvitaan myös erilaisia apulaitteita: äänikortti, MIDI-sovitin, A/D-D/A -muunnin, jne.

Tässä oppaassa ei ole tarkoituksenmukaista syventyä aiheeseen enempää, tiedonjanoisen kannattaa hankkia Jussi Hirven ja Antti Juhani Tuomisen Uusi MIDI kirja (1995. Helsinki: Edita Oy. )